Årsmøte 2021
Årsmøter

Styret har besluttet å avlyse årsmøtet 2021. Det er vanskelig å vite om et fysisk årsmøte kan avholdes i høst pga smittevern.
Det er dessuten relativt kort tid til neste ordinære årsmøte i februar 2022, som vi regner med kan avholdes som planlagt.

Sakene som er meldt inn tas med videre til årsmøtet i februar 2022.

Revidert regnskap og budsjett samt revisors beretning ligger som vedlegg under.

Nåværende styret fortsetter frem til avholdt årsmøte i februar 2022.

Saksliste årsmøte 

Årsberetning 

Budsjett Hunnedalen 2021

Revisorberetning Hunnedalen velforening 20

Skroll til toppen