Årsmøte 2020

Ordinært årsmøte for 2019 avholdes onsdag 19.februar 2020 på Hotel Residence i Sandnes kl.19 Adresse for Hotel Residence er Julie Eges gt.5. Parkeringsmuligheter i P-hus under bystasjonen og i Amfi Vågen 33.

Det blir servert kaffe og te.

Saksliste:
01. Valg av ordstyrer
02. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
03. Valg av referent
04. Valg av medlem til å medunderskrive protokoll fra årsmøtet
05. Styrets beretning
06. Regnskap velforening og brøyting 2019
07. Budsjett 2020
08. Revisors beretning
09. Innkomne forslag
10. Valg
11. Evt. orienteringssaker

Frist for å melde innkomne saker er 6. januar 2020. Saker sendes til leder (leder@hunnedalen.no) med kopi til nestleder (nestleder@hunnedalen.no)

Årsmelding og regnskap vil komme her innen 9. februar:

Årsberetning 2020

Årsregnskap_Revisjonsberetning_2019

Regnskap-2019-og-budsjett-2020-velforening-og-brøyting

Resultatrapport og balanse velforening og brøyting 2019

Rull til toppen