Styret

Styret har følgende sammensetning:

Leder:                Oddmund Petter Aasen
                            Ansvar: Leder
                            e-post: leder@hunnedalen.no 
                            Mobil: 48151332

Nestleder:         Morten Granhøy-Lieng
                            Ansvar: Nettside
                            e-post: nestleder@hunnedalen.no 
                            Mobil: 91351457

Kasserer:           Nidunn Sandvik
                            Ansvar: Økonomi og medlemsregister
                            e-post: kasserer@hunnedalen.no
                            Mobil: 475 09 574

Styremedlem 1:  Tove Alice Koll Frafjord
                            Ansvar: Dialog med Gjesdal kommune ang BYA
                            e-post: takf@lyse.net
                            Mobil: 40923023

Styremedlem 2:  Ståle Størkersen
                           
Ansvar: løyper & fiske
                           e-post: stale.storkersen@lyse.net 
                           Mobil: 970 28 681

Styremedlem 3:  Kjetil Dragesæt
                            Ansvar: Økonomi og medlemsregister
                            e-post: kasserer@hunnedalen.no
                            Mobil:

Styremedlem 4:  Jon Barrat Nysæther
                            Ansvar: sekretær
                            e-post: jonbn@lyse.net
                            Mobil:

Rull til toppen