Skiløyper

Skiløyper for sesongen 2018

Følgende skiløper vil bli kjørt opp med snøscooter og sporkalv etter prioritet som listet under:
1. Rundløypene på Østabøstølen og Futasete
2. Kort løype som vist på kart opp Konedalen og vestover ned Fosselega
3. Lang løype som vist på kart opp til Øyarvatn og ned Kringlekvævtjødn til Fosselega
4. Rundløype på Djupavatn som vist på kart

Kjøringen er betinget snø/sikt – forhold og værmelding. Gjennomgang av erfaringer viser entydig at vi ikke kan sikre løypepreparing på naturtrase i værutsatt fjellterreng. Vi ser også at der har blitt økt forventningsnivå til løypepreparering nå etter økt ferdsel og bruk av dalen. Det er nødvendig å opplyse at kun grunneier v/inge Marthon har rettighet til å kjøre løyper (ref. spørsmål om Røde Kors kan kjøre løype), samt at han kjører når værutsiktene, sikt- og snøforhold tillater det. Hunnedalens Velforening har en stående bestilling på løypekjøring i spesifikke perioder, og det har derfor ingen hensikt å ringe til Inge Marthon for å be han om å kjøre opp løyper. Inge M. kontakter assistanse fra andre enn han selv.

Som ett av flere tiltak vil vi anbefale innkjøp av oppgradert sporkalv på kommende årsmøte for bedre kvalitet på sporsettingen og lette kjøringen.

Løypekjøring skjer til helgene. Kjøring i vinterferie og påske blir vurdert løpende og daglig. Degevass-traseen blir vurdert skjærtorsdag.

 
Løypekjøring sesong 2018
Rundløyper for vinteren 2017. Løypene blir satt i vinter- og påskeferien og alle helger imellom.
 
 
Skroll til toppen