Veimeldinger

Kildehenvisning: Meldingene er hentet direkte fra Statens Vegvesen sine nettsider og oppdateres automatisk.

  • Fv 45 Røyrdalen, på strekningen Ålgård - Svartevatn (Rogaland)
    on 5. august 2020 at 21:30

    Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Sprenging utføres kun i dagslys. Gjelder fra: 10.02.2020 07:00 Gjelder til: 31.12.2021 22:00

  • Fv 45 Sinnes (Agder)
    on 5. august 2020 at 21:30

    Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.05.2020 07:00 Gjelder til: 01.11.2020 00:00

Rull til toppen