Veimeldinger

Kildehenvisning: Meldingene er hentet direkte fra Statens Vegvesen sine nettsider og oppdateres automatisk.

  • Fv 45 Gilja, på strekningen Giljajuvet tunnel (Rogaland)
    on 29. januar 2020 at 07:50

    Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fri ferdsel fra Fredag kl 14:00 til Mandag kl 06:00 gjennom hele arbeidsperioden. Gjelder fra: 11.11.2019 06:00 Gjelder til: 28.02.2020 14:00

Rull til toppen