Info fra Lyse ang. mangler

Ove Johan Aklestad fra strømkomiteen og Ola Aalgaard fra styret i vellaget har hatt et møte med Lyse Elnett angående mangle på anllegget i dalen. Vedlagt ligger in offisiell info fra Lyse.
Klikk for å åpne .pdf

Skroll til toppen