Informasjon om Røde Kors sine hytteplaner i Hunnedalen


Røde Kors sine planer for ny hytte i Hunnedalen er en byggesak 
som følger normal saksbehandling i Gjesdal kommune. 
Velforeningen er ikke part i saken og vil kun formidle informasjon om byggesaken. 
For annet vedrørende byggesaken må hytteeiere ta kontakt med de involverte partene, 
i denne sammenheng Røde Kors og 
Gjesdal kommune. 
Styret i velforeningen vil informere om at Øyvind Skogerbø sitt firma
er engasjert av Røde Kors i forbindelse med byggesaken. 
Han sitter også som revisor i velforeningen, 
og styret ser ingen konflikt 
vedrørende habilitet i den sammenheng. 

63-2-49 Sitplan rammesøkn RK hunnedalen 
63-2-49 Sitkart rammesøkn RK hunnedalen 
63-2-49 Plan U-etg Rammesøk RK Hunnedalen 
63-2-49 Plan H-etg Rammesøk RK Hunnedalen 
63-2-49 Oppl nabov rammesøk RK Hunnedalen  
63-2-49 Fas SØ Rammesøk RK Hunnedalen  
63-2-49 Fas NV Rammesøk RK Hunnedalen 


 

 
Rammetillatelse

Skroll til toppen