Informasjonsmøte 6. oktober om hytteplanene til Stavanger Turistforening

Viktig info fra styret i velforeningen.
På årsmøtet 2019 informerte Preben Falck fra Stavanger turistforening om planene til turistforeningen om hytte i Hunnedalen. Nå har Turistforeningen tatt videre steg i prosessen og valgt et arkitektfirma til oppgaven som igjen har laget en skisse for hytte i Hunnedalen. I den sammenheng tok Preben Falck før helgen kontakt med styret og formidlet informasjon som presenteres under. De kommuniserer at de ønsker å være i dialog med hytteeierne i dalen i prosessen. Det er viktig at alle setter seg godt inn i den informasjonen som gjøres tilgjengelig her og på velforeningen sin hjemmeside. Det er spesielt 3 ting å legge merke til:
  1. Tegningene som presenteres
  2. Dato og tid for møte STF inviterer til.
  3. Link til påmelding til møtet.
    Alt presenteres i teksten under her som er klippet fra mailen sendt fra Preben Falck til styret fredag 17.09.21
På vegne av styret, Oddmund Petter Aasen
 
Fra STF/Preben Falck:
Stavanger turistforening har en stund hatt planer om å bygge en hytte på en tomt som foreningen eier langs stien til Blåfjellenden. Etter et par år på pause er det nå framdrift i prosjektet på nytt. Foreningen ønsker å bygge en «Turbohytte» – en hytte spesielt tilpasset individuelle barnefamilier, og med spesiell fokus på tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser. Tanken er å bygge en hytte som kan være tilgjengelig for dem som ikke selv er så heldige å ha hytte i Hunnedalen eller andre steder, men som er så klart skreddersydd for barn at den ikke vil bli brukt som festlokale eller av voksne fjellvandrere.
I sommer ble det gjennomført et forprosjekt med tre arkitektfirma som leverte hvert sitt forslag til løsning. Blant disse har STF valgt å gå videre med Holon. Med utgangspunkt i Holons skisseprosjekt går STF nå videre for å finpusse planene fram mot en byggesøknad. Skisseprosjektet fra Holon er tilgjengelig her: pdf-ikon 210810_EkspertIFriluftsliv-PRESENTASJON6.pdf.
Som en del av STFs filosofi, er det planen at en Turbohytte skal bli et møtested og aktivum for hyttenaboer og alle som ferdes i Hunnedalen, og ikke bare de som bestiller overnatting. Det reiser noen utfordringer med tanke på hva som være åpent for alle, og hvordan man skal ivareta tilsyn og vedlikehold. I motsetning til hyttene inne på fjellet er tanken at overnattingsdelen skal være låst og bare være tilgjengelig gjennom booking. I tillegg kan man tenke seg en gapahuk, uteområde og annet som står åpent for alle.
Basert på klare meldinger fra velforening og hyttenaboer tidligere i prosessen, legger turistforeningen ikke opp til å lage vei inn til hytta. Det er allerede lagt vann og avløp til tomta, som del av den felles utbyggingen. Prosjektet har mottatt finansiering fra Inge Steenslands Stiftelse og Sparebankstiftelsen SR-Bank. Dersom alle tillatelser osv. innvilges, har turistforeningen målsetting om å starte byggingen i 2022.
Turistforeningen har mange spørsmål som de ønsker å diskutere med velforening og naboer:
Arkitektene har foreslått en badstue ved bekken som renner langs tomta som kan være åpen for alle gjennom bookingsystemet. Kunne det vært et hyggelig tiltak for hyttenaboene, eller vil det ødelegge favorittkulpen til barna i området?
Er det aktuelt å flytte snøkinoen til denne hytta, og hva må i så fall tilpasses slik at det blir enkelt å arrangere?
Hvis det etableres en bålplass på uteområdet – hvordan skal den forsynes med ved? Er det interesse for å etablere et felles selvbetjent vedutsalg på parkeringsplassen?
Er det interesse for å lage en åpen gapahuk på området? Hvordan skal den i så fall utformes, og hvordan skal vi sikre ettersyn med søppel og annet?
Er det andre tilbud som velforening eller hyttenaboer savner som kan inkluderes i dette prosjektet?
 
For å få til gode løsninger ønsker STF å komme i dialog med hyttenaboer og andre interesserte så tidlig som mulig, slik at innspill kan tas med i videre planlegging.
Det vil derfor bli arrangert et informasjonsmøte onsdag 6. oktober, i STFs hvite hus ved Rogaland Teater.
Påmelding her: https://forms.gle/aYyGoD98Km6w8zP19
Om du har innspill til planene kan du også sende dem på epost til bygningssjef Stian Haga, epost stian@stf.no
 
Skroll til toppen