Informasjonsmøte vann/kloakk/strøm

Miljøkomiteen har siden årsmøtet jobbet med alternative vann- og kloakkløsninger. De innkaller til informasjonsmøte torsdag 20. august kl 2000 i Folkets Hus på Sandnes, (kirkegt 1). Her skal det være sitteplasser til alle.. 🙂

Strømkomiteen vil også informere om status.
Vi håper å få sendt ut noe mer info per e-post og vanlig post (til de vi ikke har e-postadr til) før møtet.

Alle medlemmer er velkomne.

Skroll til toppen