Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøtet for 2021 er utsatt til tirsdag 22.02.2022.
Sakene som er meldt inn tas med videre til årsmøtet i februar 2022.
Revidert regnskap og budsjett samt revisors beretning ligger som vedlegg under
Nåværende styre fortsetter frem til avholdt årsmøte 2022.

 

Skroll til toppen