Status VA prosjekt

Status på VA-prosjektet
Onsdag 18 november 2015 ble det avholdt et VA-informasjonsmøte i Ganddal Bydelshus for alle medlemmer i Hunnedalen Velforening. Det var ca. 220 personer tilstede på møtet, så VA i Hunnedalen engsjerer så absolutt medlemmene. VA-komiteen, samt representanter fra Bertelsen & Garpestad m/underleverandører var til stede for å orientere om prosjektet, og det var også representanter fra Gjesdal kommune tilstede for å observere prosjektutviklingen. I tillegg til informasjonsmøtet var dette også arena for stiftelsesmøter for Hunnedalen VA-utbygging SA og Hunnedalen VA-drift SA, og vi hadde derfor også representant fra Iversen Revisjon tilstede for å få det formelle riktig. På informasjonsmøtet kom det opp mange gode kommentarer og spørsmål som det nyvalgte styret i Hunnedalen VA-utbygging SA er i full gang med å formulere gode svar på. Dette, samt informasjon om de nystiftede foretakene, vil komme ut i et nytt informasjonsskriv i løpet av forholdsvis kort tid.
KLIKK her for å åpne presentasjonen.

Skroll til toppen