VA prosjekt utbygging vedtatt.

Det er nå tatt en beslutning om at utbygging av VA i Hunnedalen vil bli gjennomført i henhold til allerede kommuniserte planer. Trinn 1 har over 50 påmeldte, og disse vil få tilsendt detaljer for innbetaling av depositum på kr. 75 000 i løpet av forholdsvis kort tid. Innbetalingsfrist vil som tidligere informert være 15 februar. B&G vil umiddelbart starte opp detaljplanlegging i henhold til oppdaterte kart over påmeldte, og graving/bygging vil starte opp så snart som overhodet mulig, en eller annen gang i 2 kvartal J
Mer informasjon kommer etterhvert, men hvis dere har konkrete spørsmål er det bare å sende en mail til Kjellaug: kjellaug@byggps.no

Skroll til toppen