Viktig info for vintersesongen 2023

HUNNEDALEN – Litt info i forkant av vintersesongen 2023 

Skiløyper:
Velforeningen har fokus på å forbedre informasjonsflyten vedrørende løypekjøring slik at dette blir mer forutsigbart. Så snart scooterførere har kjørt løyper, vil vi få SMS-varsling og legge info ut på Hunnedalens FB side. Avgjørelsen om å kjøre løyper tas ikke av styret, det er løypekjører som gjør vurderingene om det kan kjøres avhengig av værforhold.

Vennligst ha full oppmerksomhet på skråninger og skrenter nede i dalen. Erfaringen viser at sterk vind på noen timer kan sette opp skavler/fenner som kan rase.

Følgende skiløper vil bli kjørt opp med snøscooter og sporsetter etter prioritet som listet under. Føre/Sikt/Vind er bestemmende for prioriteringen:

1 .Rundløypene på Øvstabøstølen og Futasete

  1. Kort løype opp Konedalen og vestover ned Fosselega
  2. Lang løype opp til Øyarvatn og ned Kringlekvævtjødn til Fosselega
  3. Rundløype på Djupavatn

Brøyting:
RISA har ansvar for brøyting – oppdrag på P-plassene er under-leveranse fra RISA utført av Reno Espeland. Det er RISA som kaller ut til brøyting av P-plasser og åpning av innkjøringer– ingen andre. Hovedregel er at parkeringsplasser skal være brøytet til helger i vintersesongen samt ferier og høytider.

Husk spade i bilen og hjelp hverandre ved uvær! Vi anbefaler alle å registrere seg for SMS-varsling hos Statens vegvesen angående veiforhold.

P-regel:
Kun 1 oransje kort eller 2 blå kort gir rett til parkering. Vi minner om viktigheten av at alle overholder p-reglene slik at det ikke oppstår unødvendig misnøye.

Vannposter:
Sira Kvina foretar tester på vannkvalitet og merker vannposter ved avvik. IVAR følger opp prøver og rapportering på vegne av Sira-Kvina. Hvis lukt merkes, anbefales å la vannet renne en stund før tapping. Nyheter angående vannpostene vil postes på Hunnedalens FB side. Det er store utfordringer med vannkvalitet i vannpost 2, denne vil ikke være tilgjengelig i vinter og må gjennom større oppgraderinger vår/sommer 2023.

Hunder:
Vi har registrert at mange hundeeiere er flinke til å benytte poser. Det er bra! Husk også å ta posene med til avfallsdunk slik at disse ikke blir liggende i naturen. Hundeeiere bes passe på at hundene ikke vandrer fritt uten tilsyn.

 Avfall:
Det har til tider vært en del byggeavfall som har ligget rundt flere hytter. Hver enkelt hytteeier må sørge for å rydde og få kastet dette på egnet sted slik at det ikke blir liggende unødig i naturen. Hytteeiere bes og være oppmerksom på nye avfallsbeholdere og følge anvisningene for hva som skal kastes i de ulike beholderne. Dersom en beholder er full skal ikke avfall legges ved siden av, prøv andre beholdere i dalen, eventuelt vent til beholderne er tømt eller ta avfall med hjem. Dette gjelder spesielt i vinterferie og påskeferie.

VI ØNSKER ALLE HYTTEEIERE EN GOD VINTER I DALEN! VENNLIG HILSEN STYRET I VELFORENINGEN.

Skroll til toppen