Framdrift strøm

SISTE NYTT FRA STRØMKOMITEEN:
1. Prosjektet er bestilt utført hos Lyse Infra
2. Lyse skal avholde et møte med Gjesdal kommune i nærmeste framtid, enten rett før eller like etter Påske. Dette for å informere kommunen om sine planer, og for at de kan komme med innspill og eventuelle restriksjoner på planlagt utførelse.

Skroll til toppen