Vann og kloakk

Eiendomspartner har inngått avtale med grunneierne om rettigheter for utbygging av vann og kloakk. For tiden utarbeides en plan over rørgater, stikk og endestasjoner for å få et estimat på hvor mye material som må til, og hvor mange lengdemeter graving/boring som må til. Det vil i løpet av sommeren foreligge en grovkalkyle på hva dette vil koste for hver enkel hytte. Da kan den enkelte ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt en vil ha vann og avløp.

Skroll til toppen