Strøm info

Siste melding fra Lyse mottatt 19.01.10:

«Vi har foreløpig ikke noe nytt å berette i saken, men framdriften med strømtilknytning innen årsskiftet satser vi fortsatt på å klare. Dette er forutsatt at det blir gitt de nødvendige tillatelser fra berørte grunneiere og offentlige etater.

Vi har siden sist hatt dialog med advokat som representerer grunneierene, der vi bl.a. har sendt over hvilke rettigheter vi har for framføring av el.nett.»

Skroll til toppen