Viktig info Strøm og avløp

Har hatt møte med med grunneiernes representant Karl A Klungtvedt. De vil gi klarsignal for strøm, men avløp må vente. Dette prosjektet vil de mest sannsynlig bygge, eie og drifte selv. Klungtvedt vil fortsatt være vår kontaktmann i slike saker. Når det gjelder den enkelte hytteeier, er det grunneier en skal forholde seg til. Velforeningen stilte med Trygve Tvedt og Ola Aalgaard.

Skroll til toppen